Registruj se da gledaš MAX uslugu preko BH Telecoma

Podatke za registraciju možete pronaći putem Vašeg Set-Top-Box prijemnika.
Pritiskom Menu na daljinskom upravljaču uđite u glavni meni na STB-u, odaberite BH TELECOM SERVISI > Max registracija. Unesite Vaš defaultni PIN i dobićete prikaz podatka za unos prilikom registracije Max usluge.

Unesite Vaš IPTV pretplatnički broj.
Unesite Vaš jedinstveni autorizacijski PIN.

U narednom koraku ćete biti preusmjereni na stranicu MAX usluge.